menu
Word Lid
Het Leeg-Rietbeemden gered?

Vlaams Belang Brasschaat neemt, met een zekere tevredenheid, notie van het feit dat het gemeentebestuur wil afzien van de wijkuitbreiding in Het Leeg-Rietbeemden.

Reeds 12 jaar geleden ontstond uit protest tegen de wijkuitbreiding een wijkcomité, dat met gefundeerde argumentatie de strijd aanging met het gemeentebestuur en de provincie.

Waar men eerst 525 woningen wilde neerpoten bleven er 171 woningen en 18 sociale kavels over. Vandaag blijkt men te willen afzien van verdere ontplooiing, waardoor het wijkcomité zegeviert. Op politiek vlak konden zij steeds rekenen op de consequente houding in dit dossier van Vlaams Belang Brasschaat met ondersteuning van onze mandatarissen in het Vlaams parlement. Onze partij was de eerste die werd aangesproken door het wijkcomité en hield sindsdien tot het laatst stand. Titelvoerend burgemeester (N-VA) Jan Jambon en CD&V Brasschaat zijn de uitbreiding steeds blijven verdedigen, ook toen ons gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen hen verweet te blijven volharden in de boosheid in plaats van hun gezond verstand aan te spreken.

Of dit nu het definitieve einde betekent van de plannen hangt enkel nog af van de afbakening van het watergevoelig overstromingsgebied. We zijn voorzichtig, maar waarschuwen bij deze het gemeentebestuur dat de gevolgen van bouwen in deze wijk op langere termijn miserie gaat uitlokken. Wie zal daar dan weer de pineut van zijn?...Juist!

Hoe kan er dan beter met de uitgespaarde ruimte omgegaan worden?

Wat ons betreft zou dit gebied zich op termijn kunnen lenen tot een mooie groene uitbreiding naast het golfterrein, maar dan met een socialer karakter en een natuurlijke aanleg. Met vrije toegang tot wandelpaden die breed ingericht worden voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en rolstoelgebruikers. Dat zou de nu al dichtbevolkte wijk onzen inziens pas ten goede komen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF