Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Poets- en karweidienst op de schop?

Poets- en karweidienst op de schop?
Lokaal @ Vlaams Belang

Na de overheveling van het woon- en zorgcentrum Vesalius naar de privésector enkele jaren geleden verbaast ons ook dit uitdoofscenario van de poets- en karweidienst binnen het OCMW niet.

Structuren die volgens het beleid meer geld kosten dan dat ze opbrengen worden zonder meer platgewalst ongeacht de oorspronkelijke reden van hun bestaan.

En wij zien met lede ogen toe dat samen met deze grondige sanering het kind met het badwater wordt weggesmeten. Dat kind heet ‘kerntaak van de overheid’.

Dit bestuur vindt, ongeacht het sociale aspect, dat de poets- en karweidienst geen echte kerntaken zijn van de gemeente, noch van het OCMW". Dat net ouderen en hulpbehoevenden zich moreel gesteund voelen door de nabijheidspolitiek van de lokale overheid mag niet onderschat worden.

Voor de oudjes betekent het dat de overheid iets kan terugdoen als dank voor levenslang bewezen diensten, voor de hulpbehoevenden betekent het dat hun lokale overheid begrip heeft voor de vaak penibele levensomstandigheden waarin ze verkeren.

Uit het recente verleden leren we dat het afstoten van onze diensten binnen de openbare zorgsector naar de privéondernemingen resulteert in kwaliteitsverlies. In de privésectoren tellen immers de winsten en niet het sociale aspect.

Het argument van dit N-VA- Open VLD bestuur dat we nu de concurrent zijn van de poetsbedrijven is louter omdat het OCMW in het verleden de fout maakte door zich als speler op de markt van dienstverlening te willen positioneren. Nu blijkt dat het bestuur zich mispakt

Door op die markt te willen inspelen hebben zij arbeidspotentieel naar zich toegetrokken en nu blijkt dat ze zich hebben mispakt hebben ze blijkbaar plots een financieel probleem.

Vlaams Belang dringt aan om de poets- en karweidienst te behouden en te gebruiken daar waar ze voor dient en dat is het invullen van een kerntaak binnen de zorgsector.

Geen uitdoofscenario, wel werkzekerheid ook na de komende 5 jaar voor wie dan nog in dienst is. Geen overheveling naar de privésector waar men meer dan waarschijnlijk onder een minder aantrekkelijk en onzeker arbeidsregime terecht komt.

Vlaams Belang beseft goed dat structuren binnen het OCMW geld kosten maar we zijn eveneens van mening dat die mensen het waard zijn ook al kleuren die cijfers rood. We mogen niet vergeten dat de overheden door de jaren heen het meervoudige aan financiële inspanningen heeft gevraagd aan de bevolking. Er zijn wat ons betreft andere heilige huisjes waar men niet aan tornt en waarvan het financiële verlies het beleid net dwingt om onpopulaire maatregelen te nemen.