menu
Word Lid
Tussenkomsten gemeenteraad 27 juni

Toegevoegd punt : Oversteekplaats Eikendreef

Recent vond alweer een auto-ongeluk plaats aan de oversteekplaats Eikendreef in Maria ter Heide. Daarbij maaide een automobilist een jong boompje weg en ramde vervolgens het bushokje uit elkaar. Gelukkig bevonden er zich geen reizigers aan de bushalte en was er op dat moment niemand aan het oversteken.
Mede dankzij het blijvend aankaarten van de gevaarlijke oversteekplaats, alsook een actie ter plaatse van onze Vlaams Belang fractie in augustus 2020, werd nochtans dit voorjaar eindelijk de oversteekplaats en de bushalte veiliger en comfortabeler ingericht.

Dit gebeurde slechts ‘deels’, waarmee we heden aan de schepen van mobiliteit het hiaat over de gevraagde puntverlichting herhalen, die de oversteekplaats in het donker doeltreffend moet verlichten.
Laat dit ongeval, dat gelukkig geen enkel lichamelijk letsel of erger met zich meebracht, nu EINDELIJK de laatste en doorslaggevende motivatie zijn om de druk op het Agentschap Wegen en Verkeer te verhogen, om zo spoedig mogelijk deze puntverlichting te implementeren.

Concreet vraagt onze Vlaams Belang Brasschaat fractie, dat de dienst mobiliteit snel het initiatief zou nemen, om de hoogdringendheid van de puntverlichting daar nogmaals bij het AWV aan te kaarten. Bijkomend stelt zich de vraag tot een onmiddellijke her evaluatie van de situatie, die de datum van plaatsing vervroegt.
Tenslotte dient onze dienst mobiliteit contact op te nemen met De Lijn, met de uitdrukkelijke vraag het bushokje zo snel als mogelijk te vervangen.

Gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen



Toegevoegd punt : Kiosk nabij dienstencentrum Maria-ter-Heidehove

Twee jaar geleden werd op vraag van de Brasschaatenaar en op vraag van verschillende oppositiepartijen, tevens op aandringen van onze Vlaams Belang fractie, de kiosk in Maria ter Heide gerenoveerd. Hierbij werd tevens de belofte geformuleerd, deze kiosk voortaan regelmatig te gebruiken voor gezellige culturele evenementen. Wat ook gebeurt en waarvoor dank vanuit de omwonenden en een dikke duim vanwege onze partij.
Echter werd er onlangs opnieuw vandalisme gepleegd op de kiosk en naar verluidt is dit vooral bij nacht een trefpunt voor zonderlinge figuren.

Vlaams Belang Brasschaat vraagt aan de schepen van infrastructuur om een evaluatie van de aangebrachte schade, alsook informatie omtrent planning van de herstelling?
Ook vragen wij om, ofwel toezicht van de politie, ofwel van de dienst integrale veiligheid, om de samenscholing van ongewenst bezoek in het parkje aan de kiosk achter het dienstencentrum vast te stellen.

Gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF