menu
Word Lid
Victorie! Oversteekplaats Eikendreef

Onder impuls van gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen hield Vlaams Belang Brasschaat in augustus 2020 een ludieke actie (archiefbeeld VB-Brasschaat) rond verkeersveiligheid. Dit aan de oversteekplaats op de Bredabaan ter hoogte van de Eikendreef, na het toen zoveelste verkeersincident op deze plaats. Zowel de voetgangers, als automobilisten hebben er een slechte zichtbaarheid.

Reeds sinds 2013 wordt het probleem binnen en buiten de gemeenteraad door onze fractie met regelmaat aangekaart. Deze oversteekplaats is zonder enige discussie een onveilige plaats. De gemeente nam reeds enige maatregelen door middel van verkeersborden, maar zijn verder in hun aanpak mogelijkheden beperkt gezien het een Vlaamse gewestweg betreft.

Volgend op onze actie, bracht Vlaams Belang Brasschaat - raadslid Luc Van der Schoepen op de gemeenteraadszitting van september 2020, de gevaarlijke oversteek nogmaals ter sprake opdat er nu toch “iets zou gebeuren”. De oversteek wordt vaak genomen door senioren die naar het Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove gaan. Het gemeentebestuur was zich ondertussen bewust van de situatie en stelde bij monde van schepen voor Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA) enkele maatregelen voor aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Volgens de laatste berichtgeving zijn onze Brasschaatse adviezen gevolgd en start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) binnenkort zijn werkzaamheden aan de oversteekplaatsen op de Bredabaan in Maria-ter-Heide. Het zebrapad wordt van de aanpalende parkeerplaatsen af verlegd, de bushalte wordt verzet met een comfortabelere opstapplaats, ook voor mindervaliden. Ten slotte worden ook een aantal boompjes verplant om het zicht niet langer te belemmeren.

Dit alles komt nu ten goede aan een betere leefomgeving en verkeersveiligheid. De aanhouder wint en onze constructieve oppositie werpt zijn vruchten af!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF