menu
Word Lid
Dossier Gunfire museum

30 maart 2021


Over de mogelijke sluiting of verhuis van het Gunfire museum in 2023 is de jongste weken heel wat te doen geweest.
Onze fractievoorzitter Dimitri Hoegaerts bracht de beslissing van het War Heritage Institute ter sprake op de gemeenteraad van 29 maart en polste naar de intentie van het gemeentebestuur om het museum in Brasschaat te redden. Het is duidelijk dat Gunfire niet in de bovenste schuif ligt bij de directie en het bestuur van het War Heritage Institute.
Over het bestuur van het instituut valt veel te zeggen en weinig positiefs. Het instituut kampt met een bestuurlijk imbroglio.Er is het getrouwtrek rond de stalling van de laatste C-130, er zijn eufemistisch gezegd de Vlaams-onvriendelijke uitspraken van de dienstdoend directeur-generaal, er is de farce rond een nep-uniform en tot slot en niet in het minst de ontmanteling van Gunfire, op een blauwe maandag mondeling meegedeeld aan de conservator en zijn team van vrijwilligers. Dimitri Hoegaerts wilde dan ook vernemen wanneer het gemeentebestuur op de hoogte werd gebracht van deze beslissing en door wie en wat haar standpunt is tegenover deze beslissing.
Onze fractie hield een pleidooi om Gunfire open en in Brasschaat te houden. Het gemeentebestuur moet er alles aan doen om het hier te houden. Het museum kent meer bepaald de jongste jaren een toenemende populariteit en is een aanvulling met een grote meerwaarde op het toeristisch en vrije tijdsaanbod in Brasschaat en dat is in de eerste plaats de verdienste van de mensen van het museum zelf. We vergeten ook niet de Historical Gallery Light Aviation, ook ondergebracht bij Gunfire, maar toch een aparte entiteit.Gunfire is met andere woorden een deel van de geschiedenis van Brasschaat, bewaarder van een deel van het militair-historisch erfgoed van Brasschaat, van de geschiedenis van de artillerie, bewaarder van de geschiedenis van het oudste militaire en zelfs het oudste continu in gebruik zijnde vliegveld ter wereld.
En uiteraard kan die toekomst van Gunfire niet los gezien worden van het grotere geheel, namelijk de mogelijke overdracht aan de gemeente van een gehele strook van gronden waarop ook bijvoorbeeld een unieke aeroclub is gevestigd, die heel veel heeft geïnvesteerd de jongste jaren, met ook een brouwerij in de buurt waarmee we zo graag heinde en verre uitpakken als een Brasschaatse brouwerij, die momenteel op een schopstoel zit en die ook graag zou weten wat haar lot is en wat mogelijks haar toekomst kan zijn. En een gebied dus waarbinnen Gunfire met een unieke collectie een onderdeel zou moeten blijven.
Dimitri Hoegaerts zette het gemeentebestuur aan om opnieuw heel dat dossier ter hand te nemen, om met Defensie en met alle belanghebbenden en geïnteresseerde partijen rond de tafel te gaan zitten om een concreet toekomstplan voor het hele gebied uit te tekenen.Het zou alleszins een waardevolle toevoeging zijn aan het patrimonium van de gemeente, een investering in een gebied waarvoor het gemeentebestuur dan ook de randvoorwaarden in de toekomst kan bepalen en een investering die zichzelf kan terugverdienen.

Maar dus eerst: Gunfire voor Brasschaat redden!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF