menu
Word Lid
Dossier : woonuitbreidingsplannen Het Leeg- Rietbeemden
23 maart 2022


Onze Vlaams Belang fractie volgt al sinds 2011 de woonuitbreidingsplannen in Het Leeg - Rietbeemden nauwgezet op en is zich steeds tegen de plannen blijven verzetten omdat het een mooi stukje natuurgebied is. Bovendien ligt deze in een watergevoelig signaalgebied, waar ondertussen zelfs de Vlaamse overheid zegt dat bouwen hier af te raden is.
De bevoegde Vlaamse N-VA minister Zuhal Demir heeft opdracht gegeven om in beroep te gaan tegen elke bouwvergunning in 235 overstromingsgevoelige signaalgebieden, maar dat is in Brasschaat (thuisgemeente van Vlaams minister-president Jambon) blijkbaar buiten de waard gerekend. Op de commissie plaatsgebonden zaken van 22 maart 2022 vernamen we dat weldra zal gestart worden met de verdere ontplooiing van woningen in de wijk Het Leeg - Rietbeemden.


De gemeente heeft het zichzelf in het verleden gemakkelijk gemaakt om de realisatie van de meergezinswoningen in de Beemdenstraat te koppelen aan de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen voor de 18 + 2 sociale kavels. Men wacht blijkbaar de nieuwe opgelegde watertoetsen niet eens af en laten de kopzorgen, die het watergevoelige signaalgebied gegarandeerd met zich gaan meebrengen, over aan de kopers van een eigen stukje moeras. Het sociale aspect van deze sociale kavels verdrinkt hier dus letterlijk en figuurlijk, want wie hier denkt om voor een prikje bouwgrond te verwerven zal het verschil moeten investeren in duurdere bouwtechnieken.

In Brasschaat druist het gemeentebestuur in tegen het eigen klimaat- en energieplan en tegen dat van de Vlaamse overheid, dat stelt dat bouwen hier sterk af te raden is.
Terwijl we dit artikel neerschrijven is men reeds bezig met de bomenkap om de wegenis en nutswerken te realiseren.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF