menu
Word Lid
Gemeenteraad : woonprojecten Maria-ter-Heide

27 juni 2022 agendapunt gemeenteraad :

Op de gemeenteraad van 27 juni 2022 stond de goedkeuring geagendeerd van het woonproject dat zal gerealiseerd worden in Maria-ter-Heide in de Halenlei, goed voor 33 wooneenheden. Dit project is samen met andere op stapel staande projecten, zoals Wipstraat, project Zegelei en het project op het befaamde speelbos achter het kerkhof, het vierde project in een straal van een kilometer te Maria-ter-Heide.

Hoewel onze partij niet vlug gekant is tegen het aansnijden van wooninbreidingsgebied, zijn wij in dit geval van mening dat die woon-expansie te groot is. Daarom onthielden we ons op de goedkeuring.

We namen dus de proef op de som en legden het speelbos terug op tafel. Daar waar de gemeente in 2015 nog de garantie gaf om het speelbos achter het kerkhof te sparen, kwam het gemeentebestuur in 2019 terug op haar belofte. In 2019 werden nog 1495 handtekeningen verzameld door de Polygonezen, zoals de inwoners van Maria-ter-Heide worden genoemd. Mocht dit gemeentebestuur hebben afgezien van bijvoorbeeld de geplande woonontwikkeling waar nu het speelbos is, weliswaar naïef ingeschat maar het voorstel loont de moeite, hadden wij ons stemgedrag aangepast wat betreft Halenlei.


Gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen


Halenlei :