menu
Word Lid
Het Leeg – Rietbeemden

28 september 2022

Op de gemeenteraad van 26 september ’22 stond op de agenda de goedkeuring geagendeerd van de wegen-, riolerings- en omgevingswerken langsheen de Beemdenstraat in de wijk Het Leeg - Rietbeemden.

Onze partij is steeds gekant geweest tegen de verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aldaar. Gebied dat in de jaren ’70 door het toenmalige bestuur, ondoordacht en tegen beter weten in, werd omgevormd tot woonuitbreidingsgebied.

Ondertussen hebben in de loop der jaren zich al heel wat water- en vochtproblemen aan woningen, rioolinfrastructuur en in het gebied zelf, opgestapeld. Een voorbode om hier alsnog niet verder te bouwen!

Ook de Vlaamse regering, onder leiding van bevoegd N-VA minister Zuhal Demir, geeft in principe negatief advies wanneer ze dit gebied inkleurt als watergevoelig en mogelijk overstromingsgebied waar men best niet bouwt.

Dat net dit N-VA / Open VLD bestuur toch haar zinnen blijft doordrijven, grenst aan het onwaarschijnlijke.

Vlaams Belang Brasschaat stemt principieel dan ook steeds tegen bij elke agendering van dit dossier.