menu
Word Lid
Windmolens in Brasschaat?

2 oktober 2021


In het kader van het lokaal (gemeentelijk) Energie- en Klimaatpact wil het Brasschaatse gemeentebestuur ‘het draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen’ en o.a. de heffing op pylonen van windmolens afschaffen.

Dat betekent dat het gemeentebestuur het wel ziet zitten om in Brasschaat ergens windturbines neer te poten.
Ons standpunt is duidelijk: in het verleden was er een brede consensus in de gemeenteraad dat er in Brasschaat geen plaats is voor industriële windmolens. Zij horen thuis in havengebieden, op industriegebieden, desgevallend langs autosnelwegen en zelfs in zee, maar niet in Brasschaat, nergens in Brasschaat.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF